جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مزیت های آگهی ویژه :

توجه داشته باشید که به دلیل تکرار مکرر آگهی های ویژه در بیش از ۹۰ درصد صفحات سایت، کاربران آگهی های ویژه را بیشتر مورد بررسی قرار خواهند داد و همینطور با کمی دقت در انتخاب گروه ، زیر گروه ، عنوان و عکس هنگام درج آگهی ، بازدید بیشتری نیز خواهد داشت.

قیمت ها به تومان است

نوع آگهی ویژه

یک ماه تخفیف ندارد

دو ماه تخفیف ۷ درصد

سه ماه تخفیف ۱۴ درصد

شش ماه تخفیف ۲۰ درصد

یک ساله تخفیف  ۳۱ درصد

نوع آگهی ویژه
هفت ستاره

۱,۹۲۰,۰۰۰

۳,۵۷۱,۰۰۰

۴,۹۵۴,۰۰۰

۹,۲۱۶,۰۰۰

۱۵,۸۹۸,۰۰۰

آگهی ویژه شش ستاره

۱,۶۸۰,۰۰۰

۳,۱۲۵,۰۰۰

۴,۳۳۴,۰۰۰

۸,۰۶۴,۰۰۰

۱۳,۹۱۰,۰۰۰

آگهی ویژه پنج ستاره

۱,۴۴۰,۰۰۰

۲,۶۷۸,۰۰۰

۳,۷۱۵,۰۰۰

۶,۹۱۲,۰۰۰

۱۱,۹۲۳,۰۰۰

آگهی ویژه چهار ستاره

۱,۲۰۰,۰۰۰

۲,۲۳۳,۰۰۰

۳,۰۹۶,۰۰۰

۵,۷۶۰,۰۰۰

۹,۹۳۶,۰۰۰

آگهی ویژه سه ستاره

۹۶۰,۰۰۰

۱,۷۸۶,۰۰۰

۲,۴۷۷,۰۰۰

۴,۶۰۸,۰۰۰

۷,۹۴۹,۰۰۰

آگهی ویژه دو ستاره

۷۲۰,۰۰۰

۱,۳۳۹,۰۰۰

۱,۸۵۸,۰۰۰

۳,۴۵۶,۰۰۰

۵,۹۶۲,۰۰۰

آگهی ویژه یک ستاره

۴۸۰,۰۰۰

۸۹۲,۰۰۰

۱,۲۳۸,۰۰۰

۲,۳۰۴,۰۰۰

۳,۹۷۴,۰۰۰

آگهی ویژه بدون ستاره

۲۴۰,۰۰۰

۴۴۶,۰۰۰

۶۱۹,۰۰۰

۱,۱۵۲,۰۰۰

۱,۹۸۷,۰۰۰

دسته ها